Zloženie

Fipronil 0,25 g, Plasdone S – 630 2 g, alcoholum isopropylicum 80ml, aqua purificata ad 100 ml.

Charakteristika

Antiparazitikum na vonkajšie použitie pre psov a mačky.

Číry, takmer bezfarebný roztok bez mechanických nečistôt.

Oblasť použitia

Fipronil je nový fenylpyrazolový insekticíd akaricíd. Zabezpečuje vhodnú účinnú liečbu a prevenciu pri napadnutí kliešťami, srstiarkami a blchami  a s tým spojené alergie na uhryznutie blchami a ďalej pri napadnutí.

Dávkovanie

Obvyklá dávka je 7,5 mg fipronilu na 1 kg  hmotnosti zvieraťa, čo v praxi znamená 3 ml veterinárneho prípravku, prípadne 6 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg hmotnosti zvieraťa pri použití balenia po 100 ml, alebo 2 stlačenia hlavice na 1 kg hmotnosti zvieraťa pri balení 250 ml. V závislosti od dĺžky srsti sa môže táto dávka zvýšiť až na dvojnásobok, teda 15 mg fipronilu na 1 kg hmotnosti zvieraťa, čo v praxi znamená 12 stlačení aplikačnej pumpičky na 1 kg hmotnosti zvieraťa pri použití balenia po 100ml, alebo 4 stlačenia hlavice  na 1 kg hmotnosti zvieraťa pri balení po 250 ml. Presné dávkovanie je nevyhnutné na zaistenie optimálneho efektu a dĺžky účinnosti veterinárneho prípravku.

Upozornenie

Neaplikovať mačiatkam do 8 týždňov veku a šteňatám počas prvých 3 dní veku.

Spôsob podania

Postriekať povrch celého tela zvieraťa zo vzdialenosti 10 – 20 cm v smere proti srsti, obvykle za súčasného použitia kefy alebo hrebeňa (všetka srsť by sa mala veterinárnym prípravkom rovnomerne zvlhčiť tak, aby veterinárny prípravok mohol preniknúť až na kožu). V prípade  ošetrenia hlavy a okolia očí  nastriekajte veterinárny prípravok na navlhčenú rukavicu a jemne votrite do srsti – nestriekať do očí. Ochrana proti opätovnému napadnutí blchami trvá u psa až 90 dní a u mačiek asi 6 týždňov. Proti kliešťom trvá ochrana u psov až 5 týždňov a u mačiek až 4 týždne. Veterinárny prípravok nezabráni uchyteniu všetkých kliešťov, ale všetky kliešte usmrtí do 48 hodín,  teda skoršie ako dôjde k plnému nasiatiu a prípadnému prenosu choroby (napr. lymskej boreliózy). Usmrtené kliešte zvyčajne odpadnú alebo sa môžu manuálne odstrániť.

Zvláštne upozornenie

V priebehu aplikácie nefajčiť, nejesť a nepiť. Pri aplikácii sa odporúča používať ochranné rukavice. Veterinárny prípravok nesmie vniknúť do očí a nesmie dôjsť k vdychovaniu. Pri ošetrovaní je potrebné vetrať. Potrebné je zamedziť vzájomnému oblizovaniu zvierat.

Ochranné lehoty

Veterinárny prípravok nie je určený pre potravinové zvieratá.

Čas  použiteľnosti

24 mesiacov.

Veľkosť balenia

100 ml, 250 ml.

Spôsob skladovania

Pri teplote 15 – 250 C, na suchom mieste. Uschovávať mimo dosahu  a dohľadu detí! Pozor horľavina!